Sau khi quý khách hàng chọn mua các sản phẩm Satori, website Satoriwater.org sẽ ghi nhận thông tin đơn hàng của quý khách hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để xác nhận lại thông tin và thời gian giao hàng.

Sau khi xác nhận thành công, nhân viên giao hàng chuyển sản phẩm cho khách hàng. Và thanh toán tiền mặt tại điểm giao.

Trường hợp khách hàng có ký hợp động thanh toán cuối tháng: Quý khách hàng vui lòng ký vào phiếu giao hàng, nhân viên giao hàng sẽ giữ phiếu đem về cho chúng tôi.